KNJIGA ZNANJA
bootstrap carousel
PROGRAM ČITANJA
Razlog za uvođenje ovog programa je hitna potreba za stvaranjem kolektivne svjesnosti na mnogo pozitivnijoj osnovi, budući da je svijet došao do točke kad se više ne mogu podržavati negativni utjecaji i kad je zasićen negativnim energijama. Program čitanja je pojedinačni program, i pojedinac ga može slijediti neovisno o tome da li je aktivan na nekom drugom programu Knjige Znanja ili ne.

KADA ZAPOČETI
Svatko tko želi, može sudjelovati u Programu Čitanja koji započine 19-og Veljače za one koji mu se pridružuju po prvi puta. 19-og Veljače, čita se poglavlje 1, zatim poglavlje 2 20-og Veljače, i tako dalje za razdoblje od jedne godine. Na taj način Knjiga je pročitana 6 puta do 25-og Veljače sljedeće godine. Osoba može na isti način nastaviti čitati godinama ako želi.

RASPORED ČITANJA ZA 2016

Godinama program Čitanja se razgranao u različite rasporede, zavisno o tome da li je čitatelj uspješno završio program, ili je to njegov prvi pokušaj da to učini. Da biste skinuli raspored Programa Čitanja možete posjetiti odgovarajuću stranicu web-stranice Knjige Znanja tako da kliknete na raspored čitanja

KAKO NASTAVITI
Da bi uspješno završio Program Čitanja, pojedinac treba pročitati svako poglavlje odjednom, bez prekida, i unutar 24 sata toga dana (svakako završivši prije ponoći, inače je izvan programa).

Članovi iste obitelji ne bi trebali čitati svoja dnevna poglavlja istovremeno – preporuča se da protekne najmanje 30 minuta između takvih čitanja.

Ako poglavlje ne pročita iz bilo kojeg razloga, ta osoba je izvan Programa čitanja, i može započeti progam ponovo 19-og Veljače sljedeće godine.

Prijatelj koji je izašao iz Programa Čitanja može nastaviti čitanje slijedeći raspored čitanja. U tom slučaju ne ostvaruje se puna blagodat Programa Čitanja – dapače, preporučljivo je da nastavi čitanje

OSOBNA BLAGODAT OD PROGRAMA ČITANJA
Te blagodati proizlaze iz Svjtlost-Foton-Ciklon Tehnike, prisutne u Knjizi, koja je u mogućnosti da nadzire i pomaže čitatelju:

 • Naša biološka struktura prima najveću količinu energije svakog poglavlja, u skladu s našom sposobnošću primanja i razinom svjesnosti, zbog toga nismo uznemireni visokom energijom Knjige.
 • Naša cjelokupna stanična struktura i naša osobna tjelesna aura se ojačava 1000 puta više nego što bismo to mogli postići učinkom bilo koje druge energije

Istovremeno, dok čitamo, naša frekvencija se upisuje na slova Knjige Znanja. Zbog toga, Knjiga sadrži energetski zapis svake osobe koja je uspjela završiti Program Čitanja. Iz togv razloga Knjiga Znanja se također zove Knjiga Ljudskog Bića, ili Knjiga Ujedinjenja.


PLANETARNE BLAGODATI OD PROGRAMA ČITANJA
U tom programu, bilo kojeg dana isto poglavlje širom planeta čita velik broj prijatelja koji slijede isti raspored čitanja. Frekvencije istog poglavlja, koje se oslobađaju unutar 24 satnog vremenskog odsječka, stupaju u rezonancu i šire energiju tog poglavlja po cijelom svijetu. Rezultati toga su:

 • pročišćenje magnetne aure planeta,
 • porast vibracijske razine, i
 • neutralizacija negativnosti.

 

VIŠE O PROGRAMU ČITANJA


Natrag na vrh

PROGRAM PREPISIVANJA
Program Prepisivanja sastoji se od kopiranja cijele Knjige Znanja 100 %-om točnošću i to rukopisom, korištenjem nalivpera s crnom tintom. Za vijeme tog procesa Beta energija Knjige se na najučinkovitiji način upijaju u naše kosti


Ovaj program je prvo uveden U Turskoj 1981 godine a kasnije je otvoren svakome na cijelom svijetu.

 • ako prijatelj prepisuje Knjigu Znanja, nema roka unutar kojeg treba završiti taj zadatak. To prepisivanje može trajati dva mjeseca ili dvije godine.
 • Prijatelj koji je pojedinačno prepisao Knjigu Znanja, registriran je u Sistem samo ako je pridružio studijskoj grupi i dobio potpise svih članova te grupe.
 • Oni koji proučavaju Knjigu u grupi od 3 prijatelja (Vijeće), ili u Fokalnoj Točki, trebaju dovršiti prepisivanje unutar 62 tjedna – od dana kad su ušli u Vijeće (prosječno prepisujući jedno poglavlje tjedno).
Oni koji proučavaju Knjigu u Totalnosti od 18, imaju 6 mjeseci (26 tjedana) unutar kojih trebaju dovršiti prepisivanje.

PREPISIVANJE KNJIGE ZNANJA U FOKALNOJ TOČKI
Ovaj program je dostupan onim prijateljima koji redovito posjećuju Fokalnu Točku. Prijatelj koji uđe u taj program prepisuje Knjigu kod kuće, poglavlje po poglavlje koje svake Subote dobiva od Solarnih Učitelja u Fokalnoj Točki. Kad unutar 62 tjedna dovrši prepisivanje Knjige treba pronaći 2 prijatelja i s njima osnovati novo Vijeće i postati Solarni Učitelj

KORISNI SAVJETI ZA USPJEŠNO PREPISIVANJE:

 • Koristiti nalivpero ili pero s CRNOM tintom topivom u vodi (ne kemijsku olovku). Prikladno pero s tekućom tintom prikazano je na fotografiji niže.
 • Započeti prepisivanje Knjige Znanja crtanjem 6 trokutastih amblema koji pokrivaju PRVO poglavlje.
 • Prepisivanje nastaviti upisivanjem punog imena na vrh sljedeće stranice, zajedno s datumom dana kojeg je započeo prepisivanje crtanjem amblema.
 • Nakon toga nastavlja prepisivanjem prvog poglavlja, tekstom koji započinje riječima: 1984 Prvi Mjesec poglavlje 1“ i prvom porukom poglavlja čiji je naslov: „U IME PREUZVIŠENOG SVEMILOSTIVOG“.
 • Nastavlja se prepisivanjem CIJELOG TEKSTA i preslikavanjem SVIH CRTEŽA ONAKVIH KAKVI SU, sve do kraja Knjige.
 • Knjiga se prepisuje redoslijedom po poglavljima.
 • Prepisuju se sva slova onakva kakva jesu (mala, velika); slijedeći raspored odlomaka koristeći crvenu tintu na određenim mjestima u Knjizi.
 • Nije potrebno slijediti raspored unutar stranica.
 • Kad se dođe do broja stranice, iako se možda nije došlo do kraja stranice u prijepisu, upisuje se – budući da to pomaže pri praćenju preciznosti našeg prepisivanja u vezi s poglavljem i cijelom Knjigom.
 • Može se koristiti veliki format bilježnice ili slobodan A4 papir.
 • Ako se pogriješi u prepisivanju, pogrešan dio teksta se prekriži jednom crtom, i upisuje se ispravan tekst na tom mjestu.
 • Upotreba korektora nije dopuštena.
 • Crteži se mogu izvesti tako da se precrta original običnom olovkom, a nakon toga dovrši nalivperom.
 • Ako crtež ima veliku nepopravljivu grešku, može se napraviti novi crtež na posebnom papiru iste veličine kao što je sam crtež. Taj crtež se može zalijepiti preko neispravnog crteža. Prije ljepljenja potrebno je prekrižiti neispravan crtež.
 • Ako je pretanak papir koji se koristi za prepisivanje, pa se vidi tinta prethodne stranice i to utječe na jasnoću prepisanog teksta, koristit će se papir samo jednostrano ili se koristi deblji papir.
 • Preporuča se da se Knjiga prepisuje na jednom mjestu prebivališta, te da to ne bude istovremeno kad netko od ukućana čita ili prepisuje Knjigu (najmanje 30 minuta vremenske razlike mora postojati). Ako se ne bi poštivala ova uputa, magnetna polja Knjige Znanja koja stvaraju različite osobe preklapat će se i čineći nemogućim regitraciju izvršenog prepisivanja.
 • Najveća dobrobit od ovog programa bit će ostvarena ako onaj tko prepisuje sjedi sam u svojoj sobi, i uvijek u istoj sobi u kontroliranoj kućnoj okolini) usredotočen na tekst i prepisivanje, jer će omogućiti najučinkovitije upisivanje cjelokupne energije Omega Dimenzije.
 • Kad dovrši prepisivanje Knjige onaj tko ju prepisuje, stavlja svoj potpis zajedno s datumom dovršetka prepisivanja na zadnju stranu
   

  VIŠE O PROGRAMU PREPISIVANJA


natrag na vrh


PROGRAMI OMEGA IZLAZA – STUDIJSKE GRUPE

Programi studiranja u Vijeću od i Totalnosti od 18 odražavaju Univerzumski radni poredak, i oni se preporučaju ali i nadziru od strane Kozmoza.

Ti programi su pripremljeni da bi omogućili Ljudskom Biću na našoj planeti da dovrši svoj razvoj Omega dimenzije. Proučavanjem Knjige Znanja i primjenom njenih programa, Mi:
 • služimo Čovječanstvu,
 • vježbamo i ojačavamo svoju samo-disciplinu, bezuvjetnu ljubav, prihvaćanje, poštovanje, odgovornost, samo-požrtvovanje, privrženost, i
 • postupno dosežemo Svjesnost Univerzumskog Poretka.
 

 

Kad djelujemo na temelju tih vrlina , unutar magnetnog polja Knjige Znanja, s vremenom naša biološka struktura prima energije svih slojeva Omega dimenzije. Stoga, imamo priliku završiti razvoj te dimenzije, i steći naše vječno tijelo koje je potrebno za postojanje u naprednim stvarnostima.

 

 • Svako Ljudsko Biće koje osjeća želju iz esencije da pomogne Čovječanstvu, može osnovati svoju vlastitu grupu od 3 ili se pridružiti nekoj postojećoj grupi (ako postoji upražnjeno mjesto).
 • Unutar studijske grupe njegujemo poštovanje, ljubav i bezuvjetno prihvaćanje jedno drugog,
 • Postupno, dosežemo Kozmičke vidike i sposobnost da razumijevamo razvojne razloge svih događaja, bez obzira da li se oni na nas osobno odnose ili ne, i postižemo sposobnost da nadziremo naše misli i ponašanje sve učinkovitije.
 • Ova zrelost je prvenstveni čimbenik za uspjeh u Kozmičkom obtazovanju koje nam nudi Knjiga Znanja.
 • Prijatelji koji rade u studijskim grupama Knjige Znanja smtaraju se misionarima Knjige.
 • Početkom 2015 godine, Knjigu Znanja se studira un 39 zemalja diljem svijeta

.

Natrag na vrh

VIJEĆE – studijska grupa od troje ljudi

Tri prijatelja koji žele proučavati Knjigu Znanja primjenjujući Kozmički program, okupe se bilo kojeg Utorka i osnuju ono što se zove Vijeće.
Nakon toga sastaju se svakog Utorka i proučavaju jedno poglavlje Knjige, i tako neprekidno privlače frekvencije Knjige Znanja i šire ih vodoravno.

Što više vijeća djeluje u zemlji, jači je utjecaj energija Knjige Znanja, u suzbijanju negativnosti i buđenju prijatelja u njihovim životnim zadaćama, u toj dotičnoj zemlji.

Daljnje odgovornosti članova Vijeća su:

 • davanje uvodnih materijala Knjige Znanja (set poglavlja 1,20 i 25) novom prijatelju svakog tjedna odabranog dana, i
 • završiti prepisivanje Knjige Znanja unutar 62 tjedna (idealno 1 poglavlje tjedno) računajući od dana od kojeg je Vijeće osnovano.

Ako prijatelji uspiju u svim tim zadacima, svatko ponaosob postaje Solarni Učitelj i:

 • od 63-eg tjedna otvaraju Fokalnu Točku, gdje svake Subote čitaju i tumače Knjigu Znanja posjetiteljima, počevši od poglavlja 1;
 • nastavljaju sa sastancima studiranja Utorkom;
 • nastavljaju širiti Knjigu (davanjem uvodnih poglavlja na njihov dan svjesne misije);
 • sastaju se zadnje Nedjelje svakog mjeseca na Obroku Prijateljstva;
 • proučavaju Radna pravila Nedjeljom jednom mjesečno
Nema nikakvih nametnutih uvjeta za rad u Vijeću, sve je sukladno želji iz esencije prijatelja.

Natrag na vrh

TOTALNOST od 18 – studijska grupa od osamnaest ljudi
Totalnost od 18 je energetska linijan između odgoavrajuće zemlje i Kozmoza, i kad je jednom otvorena T18 traje kroz Zlatno Doba – do godine 3000.

Svrha Totalnosti od 18 je povezivanje magnetnog polja dotične zemlje označenog administrativnim granicama na Kozmoz, i stvoriti auru Klnjige Znanja u Univerzumskoj Sveukupnosti okomitom refleksijom. Na taj način, svaka zemlja s uzima u plan svjetskog ujedinjenja, temeljenog na Univerzumskom Radnom Poretku.

Proučavanja Knjige Znanja u Totalnosti od 18 i održavaju se Utorkom, Subotom i, po posebnoj točki programa Petkom. Svaki član terba prepisati Knjigu Znanja unutar 6 mjeseci i širiti uvodna poglavlja Knjige Znanja jednom tjedno.

Nakon dovršetka prepisivanja Knjige Znanja, član postaje Solarni Učitelj, i od tada treba okupiti 6 učenika unutar 6 mjeseci da osnuje manju studijsku grupu koja se naziva Cvijet (6+1).

Nakon što 18x6 Solarnih Učitelja bude osposobljeno, Totalnost od 18 u zemlji ostvaruje pravo da otvori podružnicu Svjetske Bratske Zajednice, čiji centar je u Istanbulu

S početkom 2015 godine, sljedeće zemlje imaju otvorene programe Totalnosti od 18: Argentina, čile, Kolumbija, Njemačka, Meksiko, Nizozemska, Rusija, Španjolska i Venecuela.
Španjolska je jedina zemlja na planetu koja je otvorila podružnicu Svjetske Bratske Unije u Istanbulu.
Turska ima mnogo studijskih grupa, tako da one sačinjavaju 342 prijatelja 18+18x18) udruženih u Kozmo Školu.
Izrael ima poseban program. On mora osnovati 6 grupa od 18 i one moraju biti djelotvorne, a svaki od 18 članova u tih 6 grupa treba dovršiti studij Cvijeta.
Prijatelji koji rade u Totalnosti od 18 takođe se okupljaju na Obroku prijateljstva zadnje nedjelje svakog mjeseca, i takođe jednom mjesečno neke druge Nedjelje, sastaju se da bi proučavali Radna Pravila. Jednom tjedno, oni također poklanjaju uvodna poglavlja Knjige Znanja.

Hrvatska je na putu osnivanja Totalnosti od 18, ali prvo treba za taj program osigurati temelj otvaranjem većeg broja Vijeća..

Molimo, dublje razmislite o tom programu. Zamilsite što bi se moglo postići kad naše želje iz srca pomažu čovječanstvu da se ujedini sa Univerzumskim Zakonima, i uputama Gospoda za našu bolju budućnost, koji su nam dati Knjigom Znanja i njenim programima!

Svi oni koji osjećaju ili jasno vide važnost Knjige Znanja, neka dposte svojoj esenciji da ih vodi.

Čak i ako ste sumnjičavi i imate mnogo dvojbi, dođite u doticaj s nama, ili jednostavno dođite na naša javna proučavanja Knjige Znanja

Izravno iskustvo Knjige bit će vaš vodič.
Natrah na vrh

FOKALNA TOČKA
Fokalne točke su poput Kozmičkih energetskih stanica. Prijatelji prisutni na tim JAVNIM sastancima proučavanja Knjige Znanja, šire svojom moždanom snagom energiju Omega dimenzije privučenu uz pomoć Knjige – time oni pokreću višu vibracijsku energiju u okolini.
A

Fokalnu Točku otvaraju Solarni Učitelji i Vijeća i Totalnosti od 18. Sastanci se održavaju svake Subote u isto vrijeme i na istom mjestu neovisno o državnim blagdanima.
Svake subote se čita novo poglavlje Knjige Znanja u slijedu, i nakon toga to isto poglavlje Solarni Učitelj tumači i odgovara na pitanja posjetitelja koja se odnose na to poglavlje.
Subotnji sastanci u Fokalnoj Točki su OTVORENI za javnost i SLOBODAN je ulaz svakome.

Nije potrebno imati nikakvo predznanje o Knjizi, niti redovito posjećivati Fokalnu Točku.

OSOBNA DOBROBIT OD POSJEĆIVANJA FOKALNE TOČKE

Prijatelji prisutni na takvim sastancima primit će onoliko Beta energije koliko im to godi, u sredini koju nadzire Kozmoz. Ta energija prevladava naše razvojno povezane energetske nedostatke. Zbog toga:

 • postupno se mijenja naš pogled na same sebe i život;
 • nezaustavljivo postajemo bolje Ljudsko Biće;
 • uočavamo u sebi nove težnje za prihvaćanjem stvari bez stresa;
 • otvaramo se prema drugima, nalazimo zadovoljstvo u pomaganju, dijeljenju i suradnji;
 • uočavamo da se rješavamo mnogih dvojbi, strahova i ega postižući vjeru us vaki korak koji poduzimamo;
 • postupno i dosljedno otkrivamo lakše prolaze u iscrpljujućem dnevnom životu u ovom teškom razdoblju ubrzanog razvoja na Zemlji;
 • energija Omega dimenzije, koja je bitna za naš sadašnji razvoj i koja se generira.u Fokalnoj Točki, ne može biti proizvedena niti jednim pojedinačnim energetskim radom dostupnim na našem planetu.

DOBROBITI ZA ŠIRE OKRUŽENJE
Frekvencija poglavlja Knjige Znanja koje se čita, širi se mentalnom aktivnošću prijatelja prisutnih u Fokalnoj Točki. Zbog toga, što je više mozgova prisutno, događa se jača refleksija i brže stvaranje magnetnog polja Knjige Znanja.

Nakon napuštanja Fokalne Točke, posjetitelji reflektiraju privučene Beta energije i čine ih pristupačnim svakome koga susretnu ili su u njegovoj blizini. Širenjem Beta energije na taj način, posjetitelji Fokalnih Točaka služe Čovječanstvu na još drugačiji način..

Zbog svih gore navedenih razloga, sudjelovanje u Fokalnim Točkama smatra se služenjem čovječanstvu.

Zato, pozivamo sve prijatelje da poduzmu svjestan korak u pomaganju samima sebi, drugim Ljudskim bićima i planetu, preuzimanjem aktivne uloge u podizanju vibracijske razine na Zemlji dolaženjem na javna proučavanja Knjige Znanja

Ako ne poduzmemo napore da bismo slijedili ovaj program, Kozmoz ne može pomoći našem planetu.

Ovi programi proučavanja Knjige Znanja u grupama su osnovni za osobni razvoj prijatelja u tim grupama – izvode se kao služenje društvu.

Nitko ne može ostvariti razvoj umjesto nas, zato, naši prijatelji, uzmite svoje erazvoje u svoje ruke i:

 • DOĐITE !
 • PRIDRUŽITE NAM SE u izgradnji boljih nas samih i boljeg svijeta !

SAMO ZAJEDNO MOŽEMO DOVRŠITI NAŠ OSOBNI RAZVOJ!

Svi oni koji žele više informacija ili nam se žele pridružiti u našim Fokalnim Točkama, molimo pogledajte,
Sastanci Proučavanja.


natraq na vrh

PROUČAVAJMO ZAJEDNO  >  
Uvodna predavanja
Događanja
Novosti