Što je Knjiga Znanja?

OBJAŠNJAVAJUĆE ZNANJE O

KNJIZI ZNANJA - KANALU ALFA - ZLATNOM DOBU

Naši Prijatelji,

Naš Planet koji je izgubio puno svojih kvaliteta u materijalnim, duhovnim i prirodnim aspektima se ponovo obnavlja. Doživljeni događaji i oni koji će biti doživljeni ujedinit će čovječanstvo u Sveukupnost čineći da ono postigne Svijest o Istini.

U ovom Posljednjem Dobu, Fokalne Točke koje djeluju u smjeru istog cilja i Ideje do danas su živjele razdoblje pripreme. Međutim, sada je takvo vrijeme za Ujedinjavanje s rukom pod ruku pomažući jedno drugom i za Služenje JEDNOM JEDINOM. Iz tog će razloga, ako se svi mogu Ujediniti pod svjetlom rada koji obavljaju naš Svijet puno dobiti.

Priča o Zlatnom Dobu je ulaganje učinjeno za stoljeća. Zapravo je svaki reformski Poredak Zlatno Doba. Međutim, ovaj 26.000 godina dug ciklus programa prijelaza ima pripremni program različitiji od drugih razdoblja. Ovaj se pripremni program do danas izvodio na sustavan način. Ponajprije su Nebeske Upute prenesene putem Svetih Knjiga Ujedinile naš planet u Svijesti o JEDNOM JEDINOM BOGU okupljajući Čovječanstvo u Sveukupnost Istine. Tijekom protjecanja vremena, cjelokupna istina i Nebeske objave su obasjavale svjetlom ljudska bića na našem planetu do danas.

U ovom osobitom Dobu koje mi ocjenjujemo kao medijsko doba, istina se izlaže u smjeru Svijesti koja je postignuta. Svi učinjeni napori i pozivi na Ujedinjenje pojava su koja ne pripada samo našem planetu. Sistem ovog Završnog Doba je Ujedinjenje Univerzumske Sveukupnosti s Uređenjima Kozmosa u Cjelinu, stoga se to doba koje dolazi zove Zlatno Doba.

Zlatno Doba će nas u sutrašnjicama obasjati svjetlom u smjeru JEDNOG JEDINOG BOGA – JEDNOG JEDINOG PORETKA – JEDNOG JEDINOG SISTEMA i JEDNE JEDINE KNJIGE i ono najavljuje medij u kojem će sretni ljudi živjeti u Sveukupnosti bratske/sestrinske Sveukupnosti Svijeta. Međutim, postoje mnogi Pragovi koje će naš Planet prijeći dok ne stigne do željenog Zlatnog Doba. 3 su Kozmička Doba prepoznata kao to pripremno razdoblje Zlatnog Doba.

Mi znamo da (Jedno Kozmičko Doba obuhvaća jedno stoljeće). Naš planet, koji je uzet u ubrzani Evolucijski Program počevši od 1900. godine, dovršava svoje prvo Kozmičko Doba u 2000. Godini. To je Dvadeseto Stoljeće. Drugo Kozmičko Doba obuhvaća 21. Stoljeće i Treće Kozmičko Doba uključuje 22. Stoljeće.

Početni datum očekivanog i željenog Zlatnog Doba koje smo gore spomenuli, će započeti od 23. Stoljeća i uključit će Razdoblje od 7 Stoljeća. Ako mi pojedinačno imenujemo programe pripreme, stići ćemo do saznanja da Zlatno Doba neće tako lako biti dosegnuto.

Ima (5) Stupnjeva u Pripremnom Programu Zlatnog Doba. Svaki Stupanj obuhvaća jedno Doba. Ako to ispišemo redom:

1. Ovo je Pripremno Doba, koje obuhvaća Razdoblje Svetih Knjiga.

2. Doba Buđenja: Ovo je Dimenzija Prijelaza u kojoj mi živimo i Razdoblje koje se zove USKRSNUĆE, koje nam je bilo najavljivano do danas. Naš Planet je u tom kaosu upravo sada.

3. Novo Doba: Ovdje ćemo otići izvan Razdoblja na koja smo do danas bili naviknuti i tako će, Razdoblje Postizanja Nepoznatog – Rad - Istraživanje – Razumijevanje postati djelotvorno. Dva Kozmička će doživjeti to Razdoblje.

4. Zlatno Doba: Obuhvaća život razdoblja od 7 Stoljeća. Tijekom ovog razdoblja, izravna Realizacija Univerzumske Svijesti i Ujedinjenje će biti učinjeno u skladu Jedinstvom i Sveukupnosti i tako će se osvjedočiti u postojanje Mehanizma – Sistema – Božjeg Poretka – Realnosti, koji na našem Planetu još nisu shvaćeni, no s čim vas mi pokušavamo upoznati, i otvorit će se krila k Nepoznatom, Svjesno.

5. Doba Svjetla: Ovo Doba, koje će početi nakon Zlatnog Doba, se zove Doba Svjetla. To je doba koje će stupiti u djelovanje nakon 30. nakon Stoljeća, tu je izravno Poredak Allaha u djelovanju.

Čovječanstvo koje se priprema na ovom putu odsad će biti Član Esencijalnog Osoblja Sistema. Sada, mi taj Univerzumski Put Svjetla zovemo Zlatno Doba. U mediju u kojem u ovom trenutku živimo, ubrzano se ušlo u završno pripremno razdoblje divnih dana Sutrašnjica.

Sada mi svi znamo da će Doba koja će biti doživljena biti vrlo drugačija od Doba koja smo doživjeli. Međutim, ta razlika i promjena uzrokuje puno bola u svakom dijelu našeg planeta i s promjenjivim vremenom se i ljudi također mijenjaju. Čovječanstvo koje prolazi kroz kaos svijesti čini pripreme za Zlatno Doba Sutrašnjica.

Ovo je prijelazno doba. U ovom razdoblju, postoji puno Fokalnih Točaka i osnivaju se Udruge svuda širom našeg planeta s ciljem ubrzavanja postupka masovnog postizanja Spoznaje, Buđenja i Pročišćavanja ljudske Sveukupnosti i pripremanja ljudske vrste za Zlatno Doba. Mi, kao Svjetska Bratska Zajednica Centar Univerzumskog Ujedinjenja, smo škola koja služi na tom Univerzumskom Putu 30 godina.

Imamo Knjigu koja se zove Knjiga Znanja. Mi tu Knjigu objašnjavamo društvu putem svezaka na našim seminarima. Dužnost je naše Misije reći i predstaviti ove Univerzumske Programe čitavoj dimenziji Svijeta.

Osnivanje naše Udruge i Fondacije na Svijetu službeno je stavljeno u djelovanje 1993. u godine. Međutim, mi smo u kontaktu s čitavim Svijetom već 30 godina. I čitav je Svijet očekivao ovu Knjigu Znanja od 1950. godine.

Sada želimo dati podrobnije i objašnjavajuće informacije o nekim obilježjima Knjige Znanja. Kozmička Savezna Skupština Realnosti Ujedinjenog Čovječanstva započela je diktirati KNJIGU ZNANJA Anatolijskoj Turskoj kroz Kanal Alfa 1.11.1981. godine.

Međutim, Knjiga Znanja nije bila otkrivana Čovječanstvu tijekom 3 godine budući da Društvo još nije bilo spremno. Godine 1984. Duhovne su Fokalne Točke osnovane po čitavom Svijetu na putu Jedinstva i Realnosti i mi smo primili zapovijed otkriti i predstaviti Knjigu društvu. Mi sada služimo Čovječanstvu kao udruga i Fondacija. Knjiga Znanja je dovršena za 12 godina, objedinjena je sada kao Knjiga i također prevedena na engleski.

Zajednica Centralnih Sunca – Vijeće Univerzumskog Uređenja – Vijeće Ujedinjenog Uređenja su Članovi Univerzumskog Osoblja koje zajedno radi kao trojstvo. To se zove Dimenzija Svemilostivog to jest Sistem. Na tu je dimenziju povezan Kanal Alfa, koji je izravni Mehanizam Refleksije Allaha. I sve Svete Knjige do danas dane našem Planetu, to jest (Stari Zavjet - Davidovi Psalmi – Novi Zavjet – Kuran) su bile otkrivene iz tog Kanala.

Te su Knjige Svete Knjige koje Obrazuju, Osposobljavaju, Dovode do Svijesti i Integracije. Iako je Knjiga Znanja bila diktirana iz istog Kanala, to nije Knjiga koju treba bogoslužiti. To je Knjiga koja razotkriva sve Tajne i Činjenice i objašnjava Čovječanstvu razlog za puteve kojima se do danas koračalo. Knjiga Znanja je također i Knjiga Istine i JEDINSTVA koja u sebi prikuplja Frekvencije svih do danas poznatih Svetih Knjiga.

Ova Knjiga je diktirana Tehnikom zvanom (Svjetlost – Foton – Ciklon) Tehnika, koju Naš Planet još ne zna. U skladu s tom tehnikom, Energija Vremena se unosi na Frekvencije Slova. Zato, vi razumijete Knjigu kada ju čitate, i primate neko Znanje u skladu sa svojom razinom. Potom se ono briše iz memorije. Samo grubo znanje ostaje. Vi druge Svete Knjige možete zapamtiti. Međutim ne možete zapamtiti čak niti stranicu ove Knjige. Zbog toga što je povezano s energijom vremena, znanje isklizne iz memorije. To je Osobita tehnika.

Nama je rečeno da će ova Knjiga biti važeća još 19 Stoljeća i da je diktirana tako što je predstavljena kao Jedna Jedina Knjiga Sutrašnjica. Knjiga Znanja se također zove i Kozmička Knjiga ovog Posljednjeg Doba. I Različite funkcije Knjige svojstvene njoj samoj stupaju u djelovanje kako se ona čita.

Oni koji čitaju ovu Knjigu se povezuju na Centralni Sistem Ujedinjene Realnosti i to omogućuje otvaranje vaših Univerzumskih Datoteka u mikro arhivama. Realnost na taj način upoznaje Pojedince. I osposobljava ih pojedinačno u skladu s njihovim potrebama. I čini se dodjela dužnosti u skladu s njihovim kapacitetima. Iz tog razloga, od nas se tražilo širiti sveske do najudaljenijih mjesta.

I tijekom 30 godina, različiti dijelovi čitavog svijeta su se susreli sa svescima. Ako vi Knjigu neprekidno čitate, s jedne stranice možete izvući najmanje 10 poruka dajući različita tumačenja informacija na njoj, razmjerno Svijesti koju ste postigli, i vi, tijekom protjecanja vremena, uočavate informacije koje dotad niste mogli uočiti.

Traženo je da ova Knjiga izdana 1996. godine pod imenom Knjiga Znanja, bude prenesena prijateljima koji dijele isti stav. I to je jedina želja nas i naših Univerzumskih Prijatelja, da mi zajednički djelujemo integrirajući se s njihovim Informacijama, kao i da se Ujedinimo. Ova je Knjiga, u skladu s informacijama koje su nam dane, Knjiga pripremljena za 7.000.000.000 Ljudskih Svijesti. I Svatko dobiva odgovore na sva svoja pitanja ako ovu Knjigu temeljito čita.

Ako ste vi misionar, u slučaju da se šifra u vašem genskom programu ujedini sa šifrom koja među milijunima skrivenih šifri u Knjizi vama pripada, uspostavlja se izravna veza i vi sami ostvarujete vezu sa Sistemom. Ponajprije, vaš otvoreni kanal preuzima dužnost vašeg osposobljavanja. Kasnije vam se dodjeljuje vaša stvarna dužnost. To je posebnost Knjige.

Ljudi koji ne mogu izravno primati Kozmičke Valove putem svoje vlastite svijesti, bude se pomoću Knjige Znanja. I taj je Sistem izravni program Kozmosa. I od 1960. naš Svijet je bio pripreman u tom području Kozmičkim Utjecajima danim iz 10. dimenzije koji nose evolucijske energije. Na taj je način više ujedinjavajućih Kozmičkih Fokalnih Točaka učinjeno djelotvornima na našem Planetu. Međutim, sada je došlo vrijeme za ujedinjavanje.

Drugo je obilježje Knjige da su cjelokupne Frekvencije Starog Zavjeta, Davidovih Psalama, Novog Zavjeta, Kurana i Filozofija Dalekog Istoka, koje su do danas bile otkrivene našem Svijetu i koje su bile poznate kao Svete Knjige, ujedinjene s Energijom Fokalne Točke Svemoćnoga i da je to uneseno na sva slova Knjige kao Cjelina od 6 Frekvencija. Međutim, kao što smo ranije rekli, ova Knjiga nije Knjiga koju treba bogoslužiti. Ona je Knjiga Vodič. Iz tog razloga je Knjiga bila darovana našem Planetu kao Knjiga čitavog Čovječanstva.

Nebeski Autoriteti također zovu Knjigu Znanja, koja je pripremljena u skladu s Projektom Alfa Ulaz Omega Izlaz, i Knjigom SPASA. Jer, samo Frekvencije svih Svetih Knjiga ujedinjene u ovoj Knjizi, vam omogućuju apsorbirati 76. Energiju koja je sveukupna frekvencija OMEGA Kanala koji se sastoji od 9 Slojeva.

I svaki Solarni Sistem je obavezan učiniti Evoluciju svoje dimenzije. Naša Evolucijska i Izlazna dimenzija je SATURN. Prolaz u Omega se odavde čini. 6. dimenzija, Nirvana, je Dimenzija Besmrtnosti. 7. dimenzija je završna Evolucijska granica Čovječanstva i tu je Saturn. To jest, Ljudska Svijest koja bi do tuda mogla dosegnuti, polaže pravo na svoju Duhovnu Energiju kao Istinsko Ljudsko Biće i postiže pravo izići iz Omega.

Knjiga Znanja je jedina Knjiga koja će vas postupno navikavati na Frekvencije tih Univerzumskih Dimenzija i tako vam omogućiti da u te Dimenzije možete lako ući. Tijekom ovog Programa Prijelaza, 3 Kozmička Doba bila su bila prepoznata za Naš Planet za Spas Čovječanstva. (Svako Kozmičko Doba obuhvaća 1 Stoljeće). Naš Planet koji je bio uzet u iznimno ubrzan program Evolucije od 1900. godine, dovršava svoje prvo Kozmičko Doba u 2000. godini. To je 20. Stoljeće.

21. i 22. Stoljeće bit će drugačije godine testiranja Našega svijeta. U 23. Stoljeću, istinski će Temelji željenog ZLATNOG DOBA biti položeni. Zlatno Doba će biti uspostavljeno do 30. Stoljeća i nakon tog datuma će Realnost Ujedinjenog Čovječanstva napustiti platformu Dovršavanjem svoje Misije. Knjiga Znanja je izravna KNJIGA GOSPODA. Iz tog je razloga bila diktirana kroz Kanal ALFA.

Realnost Ujedinjenog Čovječanstva će prenijeti Knjigu Znanja u njezin (Stvarni Izvor) to jest u GOSPODNJI Poredak u 30. Stoljeću. I Gospodnji će Poredak koristiti ovu Knjigu još 9 Stoljeća radi privlačenja Energije Vremena. Nakon tog Razdoblja, razdoblje Knjiga će biti privedeno kraju i Knjiga će biti stavljena u arhivu. Nakon toga će, druge različite Tehnologije stupiti u djelovanje.

Ovdje smo vam objasnili Kratku Povijest Knjige Znanja. Međutim, ova Knjiga također ima i sebi svojstvena Radna Uređenja još od vremena kada je bila otkrivena iz svog izvora. Sada želimo malo spomenuti Kanal ALFA.

1. Kanal ALFA je Izravni Kanal Gospoda, to jest, to je ALLAHOV Kanal. I to je Stalan nepromjenljivi Kanal. Međutim, taj kanal se pomiče prema Sjeveru uslijed rotacije našeg Svijeta oko svoje osi nagnute za 23 stupnja. Danas je projekt buđenja našeg Planeta Kozmičkim Utjecajima posljednja primjena programa od 6000 godina.

2. Prvih 2000 godina je razdoblje prije MOJSIJA. U tom su razdoblju, Evolucijske struje čitavom našem planetu bile dane Kozmičkim Utjecajima, upravo kao i danas. Oni koji su apsorbirali te struje su registrirani pojedinačno, i u njihovim drugim inkarnacijama (zbog programa refleksije iz bliskog plana s ljudskog bića na ljudsko biće) oni su svi zajedno bili utjelovljeni na Dalekom Istoku. S tim se programom, naš Planet susreo s BOŽIJOM Energijom izravno i po prvi put. Taj program pokriva razdoblje prvih 2000 godina i to se zove Prvi poredak Allaha.

3. MOJSIJEV program se zove Drugi Poredak ALLAHA. U tom Razdoblju, s obzirom da je okomita projekcija Kanala ALFA reflektirala na Piramide u Egiptu i na Nil, MOJSIJE je bio utjelovljen u Egiptu. U skladu sa svojom dužnosti, MOJSIJE je dao izravno Znanje Realnosti kao Znanje Kabale u Starom Zavjetu. To drugo 2000 godina dugo razdoblje trajalo je do razdoblja Isusa.

4. Kao što je poznato, za Svijest koja će Evoluirati prvi korak koji treba nadići je Ljubav a potom Znanje. Iz tog razloga je ISUS, uzimajući program Ljubavi, ujedinio Ljudska Bića u Svijesti o Jednom Jedinom BOGU. Novi Zavjet iz tog razloga nosi frekvenciju Ljubavi. Kasnije je, MUHAMED oblikovao Svjetski sustav življenja dajući Znanje kroz Kuran. U tom razdoblju pomicanjem Kanala ALFA prema sjeveru, nad Jeruzalem, Meku i Medinu, program ISUSA i MUHAMEDA je stupio u djelovanje kao Treći Poredak ALLAHA. Razdobljem MUHAMEDA, završilo je razdoblje Svetih Knjiga i Proroštva. Nakon toga je Čovječanstvo na 1500 godina bilo ostavljeno sȃmo sa svojim Knjigama i čekalo se da shvati Istinu.

5. Sada u 2000. godini, program od 6000 godina se završava i ljudskim bićima se sve govori potpuno jasno. U ovom trenutku, zbog toga što je Kanal ALFA iznad ANATOLIJSKE TURSKE, KNJIGA ZNANJA je stupila u djelovanje iz Turske. I tako se, govoreći sve vrlo otvoreno Čovječanstvu kroz KNJIGU ZNANJA, polaže Temelj Države Svijeta. I taj se Poredak zove Četvrti Poredak ALLAHA. Ponovimo opet, Knjiga Znanja pripremljena u skladu s programom ALFA ulaz Omega izlaz zove se i Knjiga Spasa. Međutim, ona nikako nije Sveta Religijska Knjiga koju treba Bogoslužiti. Ona je Knjiga Vodič.

6. Čovječanstvu koje je Depresivno u intenzivnom programu ovog posljednjeg doba, Knjiga Znanja objašnjava razlog njegove depresije i odvlači ga logičkom Mišljenju i olakšava mu. Mi smo vam sve objasnili budući radimo na tom putu. Ovo je Program Ujedinjenja.

U ovom pripremnom programu Zlatnog Doba, suradnja se čini s prijateljima, koji mogu vidjeti Svjetlo koje je obasjava čovječanstvo, s rukom pod ruku, sa Sveukupnošću Srca i Mira. Do danas učinjena ulaganja u Zlatno Doba sada klijaju. Naš Svijet koji se priprema za medij Spasa prolazi svoj vlastiti test. To je Program. Zlatno Doba koje se želi uspostaviti s Razumijevanjem, Ljubavlju, Tolerancijom, Razumnom Sviješću i Ljepotama, u budućim će godinama našem Planetu donijeti Cvjetne i Sretne Sutrašnjice bez Ratova.

Naša je Najveća želja, započevši s tim stavom, s rukom pod ruku na Putu Svjetla stvoriti prsten oko svijeta zajedno. Dok se ne sretnemo na putu Svjetla, sva naša Ljubav je za vas.

V. Bülent Çorak

Predsjednica
BOJE KOZMIČKE AURE

KNJIGE ZNANJA


P.I.P. Tehnikom utvrđeno je pozicioniranje na spektru boja živih bića i neživih tvari koje postoje na zemlji. U auri boja koje su identificirane ovom tehnikom postoji ljestvica boja koja započinje crvenom i proteže se do ljubičaste.

Oni koji se bave ovim područjem znanosti potvrdili su da istraživanje koje su proveli otkriva da nijanse crvene označavaju nižu, a nijanse ljubičaste višu razinu energije. Putem studija koje su također provedene ovom tehnikom na spektru boja utvrđeno je da je zlatna boja boja visoke duhovnosti.

Boje izvan tog spektra s druge strane označavaju energije koje se ne odnose na ovaj svijet. Mi ih zovemo kozmičke energije. One su frekvencije svijetu nepoznate.

Za vrijeme eksperimenata s KNJIGOM ZNANJA izvedenih 2004. u "Istraživačkoj Fondaciji SUPRA" u Indiji, snimanjem energije P.I.P. tehnikom koju je razvio Harry Oldfield, utvrđeno je da se aura knjige u potpunosti sastoji od kozmičkih boja izvan spektra boja koji se odnosi na svijet.

Oni su utvrdili da je intenzivno narančasta boja Knjige Znanja, koja se uravnotežuje sa zlatnim bojama koje se vide na P.I.P. fotografijama frekvencija izvan svijeta i putem eksperimenata koji su izvedeni na taj način došlo se do činjenice da je Knjiga Znanja izvor kozmičke energije koji je jedinstven i ne odnosi se na svijet.

Te studije također ukazuju na to da frekvencije koje se odnose na Knjigu Znanja dovode do pozitivnih promjena u njezinoj okolini bez obzira koji se parametri koristili.

Na fotografijama koje vidite dolje možete vidjeti boje kozmičke aure istih stranica Knjige Znanja, uzetih svakog dana, s frekvencijom energije koja se mijenja usporedo s energijom vremena.
  • SVA uvodna predavanja o Knjizi Znanja su besplatna i otvorena za javnost. Čut ćete osnovne informacije o Knjizi i njezinom programu planetarnog ujedinjenja. Oni koji žele dobit će na dar i Uvodni Komplet koji se sastoji od 3 poglavlja Knjige Znanja, i tako moći iskušati njezinu energiju i informacije.